Alice Lodberg Madsen

Alice Madsen (f. 1954). Passioneret tegnetante. Har altid tegnet – på tegnepapir, i kladdehæfter og regnebøger, til møder og under forelæsninger på medicinstudiet. 
Nu med seniorudgivelse af Tanternes Tællebog.